Top Panel
Salı, 20 Mart 2018

Eğitim Politikamız: 

ESTA’nın faaliyet gösterdiği LPG sektörü başta olmak üzere tüm dünyada hızlı bir  değişim ve gelişme yaşanmaktadır. Bu değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilmek nitelikli eğitime bağlıdır. Bu temel düşünceden hareketle ESTA, her kademesindeki  personelinin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve verimli şekilde istihdam edilmesi amacıyla şirket içi eğitim planları yapıp uygulamaktadır. Planlı ve plansız eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile hedefimiz

 1. Görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması,
 2. Teknolojik gelişmeleri izlemesini sağlayarak bu alandaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilere uyumunun sağlanması,
 3. Çalışan niteliklerinin artırılması,
 4. Önce insan ilkesi temelinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlayıp uygulayarak, bu konudaki kayıpların en aza indirilmesi,
 5. Görev, yetki ve sorumluluklarının anlatılarak, şirket içi uyumlarının sağlanması ve üst görevlere hazırlanması,
 6. İş ve iş gücü verimliliğinin artırılması
 7.  Motivasyonunun artırılması,
 8. Kurum kültürü oluşturulması,
 9. Müşterileri ile en iyi uygulamaları paylaşarak karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkilerinin güçlendirilmesi,    
 10. Yasal ve sektörle gerekliliklere tam uyumun sağlanması,

Esta yukarıda tanımlanan hedeflere ulaşabilmek için;

 • Ø    Eğitimden yararlanmada çalışanlarına fırsat eşitliği sağlanmasına,
 • Ø    Çalışanların alacağı eğitim konusunda fiilen çalışıyor veya çalışacak olmasına,

Eğitime katılacak çalışanların eğitim programlarında belirtilen nitelikleri taşıması için gerekli özeni gösterir.