Top Panel
Salı, 20 Mart 2018

İSEÇ (İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre) : ESTA LPG Kumanda Kontrol Sistemleri olarak; faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşebilecek kazaların ve kazalar sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesini, faaliyetlerin hem çalışanlarımız ve hem de çevremizdeki insanlar ve çevre açısından tehlike içermeyecek noktaya getirilmesini hedeflemekteyiz.

Tehlikelere karşı bir iş güvenliği tanımlamasının yapılabilmesi ve olası kazaların önüne geçilebilmesi için öncelikle tehlike ve risklerin tanımlanması gerekmektedir. Kazalar oluşmadan risklerin tanımlanması ve riskler neticesinde can ve mal kayıplarının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması proaktif yaklaşımlardır.

Çalıştığımız alanların muhtelif patlayıcıların oluşturduğu tehlikeli ortamlardan oluşması, iş güvenliği konusundaki hassasiyetimizi daha da artırmakta ve önemli kılmaktadır. Firmamız faaliyetlerinde İSEÇ kapsamında risk analizlerine dayalı proaktif yaklaşım yaparak gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.

İSEÇ kapsamında yapılan çalışmalar tüm ESTA çalışanları ile paylaşılmaktadır. Çalışanlarımıza verilen eğitimlerle, sözlü ve yazılı olarak yapılan iletişimlerle (e-mail,telefon vb..), çalışanlarımızın İSEÇ faaliyetlerine katılımlarına büyük önem verilmektedir. Tüm çalışanlarımızın İSEÇ kurallarına uyması firmamızın çalışma ön koşuludur.

İş güvenliğinin sağlanması, güvenlik kuralları, koruyucu ekipmanlar ve İSEÇ ile ilgili düzenlenecek eğitimler ile ne kadar çok desteklense de, esas olan kişinin güvenlikle ilgili uygulamaları benimsemesi ve almış olduğu eğitimler doğrultusunda çalışmalarında göstereceği hassasiyettir.

ESTA; İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre Şartnamesinde; politikalarını, hedeflerini ve taahhütlerini ortaya koyarak oluşturmuştur. Bu kuralları, tüm Esta çalışanları uyması ve uygulaması gerekmektedir.