Top Panel
Pazar, 22 Nisan 2018

İSEÇ Emniyet Şartnamesi: Servis veya montaja başlamadan önce emniyet koşulları gözden geçirilmelidir. Bu konuda istasyon yetkilisi ile görüşülmelidir.  Emniyetsiz çalışma ortamı ( LPG kaçakları, yakıt sızıntısı, yakıt buharı, yanlış mekanik ve elektrik montajı, topraklama olmaması, elektrik pano problemi, jeneratör ve aydınlatma hataları, istasyon trafiğinin yoğun olması. vs) var ise kesinlikle montaja ve servise başlanmamalıdır.

LPG Kaçak kontrolü yapılmalı, Pompa veya tankların yakınlarında herhangi bir akaryakıt dökülmesi mevcut ise çalışma yapılmadan önce döküntü temizlenecektir.

·         Yakıt buharı olabilecek hiç bir yer altı ve kapalı ortama kesinlikle kontrolsüz girilmeyecektir. Bu tip ortamlarda ilk giriş öncesi mutlaka LEL ölçümü yapılacak ve ilgili formda çalışma başlamadan önce yapılan LEL ölçümü hanesine işlenecektir.

·         Çalışma yapılacak mahaldeki olası tehlikeler tespit edilecek ve bunların ortadan kaldırılması için alınacak güvenlik tedbirleri uygulamaya konulacaktır. Emniyetsiz her durum resimlenecek ve alınan her tedbir rapor haline getirilecektir. Aynı şekilde meydana gelebilecek kazanın ya da olayın bir daha tekrarlanması için bununla ilgilide rapor hazırlanmalıdır.

·         Çalışma alanındaki tüm personel çalışmadan haberdar edilecektir. İstasyon yetkilisine yapılacak işin süresiyle ilgili yaklaşık bir süre verilecektir. Yine çalışmalar başlamadan önce istasyonda var ise Acil Eylem Planı incelenerek, istasyon acil durdurma butonunun yeri saptanacaktır. Olası acil tehlikelerde davranış belirlenerek ekip içi görev dağılımı mutlaka yapılacaktır.

·         Çalışmalar sırasında herhangi bir kazanın ortaya çıkmaması için azami dikkat gösterilecektir. Tüm güvenlik önlemleri alınmadan işe başlanmayacaktır. " Çünkü hiçbir iş emniyetsiz çalışacak kadar acil değildir. " Hem kendi güvenliğimiz, hem de çevre güvenliği için tüm önlemlerin alınmasını sağlanmalıdır

·         Saha çalışması bittikten sonra emniyetle ilgili son kontroller mutlaka yapılacak saha ondan sonra terk edilecektir (LPG Kaçak kontrolü ve uygunsuz çalışma ortamı olmayacak) Montaj ya da servis devam ederken saha emniyetsiz bir şekilde terk edilmeyecektir.

·         Çalışma sahası LPG pompa yakını (Kanopi iz düşümü), tank sahası, istasyon bodrum katı vs. içinde ise bu bölgelerde sigara içilmemeli, cep telefonu ile görüşme yapmamalı ve cep telefonlarını kapalı tutulmalıdır. Cep telefonu ile konuşulması sırasında yayılan sinyallerin, pompalardaki statik elektriği harekete geçirerek ateşleme işlevi yaptığı ve yangınlara yol açtığı yapılan araştırmalarla belirlenmiştir.

·         İstasyonda başka bir yüklenici ile aynı noktada bölgede çalışma yapmakta ise montaj ve servis kesinlikle başlatılmamalıdır. Örneğin LPG Tank sahası ve Dispenser adası üzerinde bir çalışma yapılıyor ise, işlem bitiminden sonra o alanda çalışma başlayacaktır.

·         Çalışma sahası içinde gerekli güvenlik ekipmanları (yangın tüpleri, sağlık ekipmanları, gerekli uyarı levhaları vb..) her türlü olasılığa karşı hazır kullanılır vaziyette olacaktır.

·         Montaj ve servis esnasında çalışılan cihazın elektriği mutlaka kesilmeli, elektrik panosuna gerekli’’ Dikkat çalışma var elektriği aç/kapa yapmayınız ‘’ ikaz levhası asılmalıdır.

·         Çalışma yapılmadan önce tank ve pompaların topraklaması olup, olmadığı istasyon yetkilisine sorularak yazılı beyan alınarak ilgili forma işlenmelidir. İstasyonun elektrikçisi çağırttırılarak emniyetli bir topraklamanın oluşturulması sağlanmalıdır.( Not: Topraklama 2 Ω ( OHM ) altında olmalıdır.)

·         Çalışma Sahası, kullanılan tüm saha ekipman, araç ve aletler kesinlikle bariyerler ve emniyet şeritleri ile çevrilmeli, ikaz levhaları asılmalıdır. Çalışma anında diğer personelin yetkisiz müdahalesine karşı dikkatli olunmalı ve çalışma alanına girmesine izin verilmemelidir.

·         Servis ve montaj alanının yakınına (5 metreden yakın olmalı) en az bir adet hazır durumda yangın tüpü bulundurulacaktır. Çalışmalar sırasında kullanmak zorunda olduğumuz hayati önemde ki güvenlik ekipmanlarının mutlaka kullanılması ve bu ekipmanların işlerliğinin sürekli kontrol edilmesi gereklidir. Özellikle yangın tüplerinin doluluk durumlarının yasal bir zorunluluk olarak da 6 aylık periyotlar da mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Yangın tüplerinin manometreleri her gün kontrol edilmeli, ibrenin yeşili gösterdiğine emin olunmalıdır. Doluluk oranlarının dışında uzun zaman kullanılmayan tüplerin vanalarının işlerliği kontrol edilmelidir, varsa sorunlar giderilmelidir.

·         Servis ve montaj sonrası ilgili tüm malzeme ve çöp toplanmalı, kirletilen yerler bulunduğu gibi bırakılmamalıdır. Atık ayrışımı yapılarak plastik, metal, kağıt, pil vb. atıklar geri dönüşüme kazandırılmalıdır. Tehlikeli atıklar (atık yağ, atık yağ kabı, yakıt bulaşmış üstübü, kum vb.) yetkili kurumlara verilmelidir.

·         LPG Kaçağı ve Yakıt buharı olabilecek hiç bir yer altı ve kapalı ortama kesinlikle kontrolsüz girilmemelidir. Bu gibi durumlarında koruyucu iş güvenliği malzemelerinden maksimum düzeyde istifade edilmelidir. (Ör: gaz kaçak kontrol cihazı ve maskesi, koruyucu iş elbisesi, eldiven vb.)

·         LPG Tank sahası çalışmaları sırasında sürekli hava sirkülâsyonu sağlanması gerekmektedir. Bu sebeple yapılacak ölçüm sonuçlarına % 10 lel ve üzeri, yüksek oranda LPG  buharı bulunan yerlerde çalışma yapılmadan önce emniyetli hale getirilmeli ,% 20 lel olan yerlerde asla çalışma yapılmamalı ve yüksek oranda LPG buharı olan yerlerde de- şarjı için ex-proof fan kullanılmalıdır. Ayrıca tank sahası başında sürekli bir kişinin beklemesi sağlanmalıdır.

Not: Patlayıcı ve yanıcı gazların ortam içerisinde yanabilmek için ihtiyaç duydukları minimum gaz miktarına LEL ( en düşük patlama seviyesi ) üstüne çıktıklarında yanmadıkları sınıra da UEL ( en yüksek patlama seviyesi) denilmektedir

·         LPG Tank sahası çalışmalarında sürekli hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde ortam oluşturulmalıdır..

·         Montaj ve servis bölgesine giderken emmiye kemeri takılı trafik uyarı levhalarına ve kurallarına uyulmalı ve hız sınırlarında dâhilinde seyahat edilmelidir.

·         Servis ve montaj taşıtında emniyet kemeri sürekli olarak takılı kalmalıdır.

·         Servis taşıtında mutlaka yangın tüpü olmalı ve bu tüp arabaya bağlı olmalıdır.

·         Servis aracın önü istasyon çıkış istikametine bakacak şekilde park edilecektir.

·         Taşıt kullanırken uyuşturucu hap ve kesinlikle alkollü olunmamalıdır.

·         Servis ve montaj taşıtı kesinlikle gereğinden fazla yüklenmemelidir. Ağır malzemeler taşıta sabitlenmelidir. Şiddetli fren veya ufak çarpışmalarda boşta duran ağır malzemeler kafaya darbe ile zarar verir ve ciddi yaralanmalara hatta ölümlere sebep verebilir.

·         Çalışma bittikten sonra istasyon yetkilisine bilgi verilerek ve sorunsuz şekilde istasyon terek edilecektir.