Top Panel
Cuma, 19 Ekim 2018

İş Sağlığı Emniyet ve Çevre : LPG Kokusu ve yakıt buharı ve kokusu yoğun olan yerlerde maskesiz olarak hava teneffüs edilmemelidir. Yakıt ve yağa temas edilmesi durumunda eller ve temas eden tüm bölgeler bol sabun ve su ile yıkanmalıdır. Güneş altında veya soğuk havada koruyucu şapka takmadan çalışılmamalıdır.

 1. Montaj ve servis işi sırasında istasyon yetkilileri ile gereksiz tartışmalara girilerek ruh sağlığına zarar verilmemelidir.
 2. Doğalgaz yanıcı bir gaz olup kontrolsüz salınımı halinde oldukça ciddi patlamalara sebebiyet vermesi muhtemeldir. İnfilak ve yangın riskinin yanı sıra LNG, -162 santigrat derecede yoğunlaştığından ayrıca tehlike arz etmektedir.
 3. LPG Propan ve bütan gazlarının belli oranlarda karışımından oluşan ve İngilizce Liquefied Petroleum Gases (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) kelimelerinin baş harfleri ile ifade edilen bir petrol gazıdır. LPG renksiz ve kokusuzdur. Gaz kaçaklarının tespit edilmesi için sonradan kokulandırılır
 4. LPG basınç altında depolanabilir, kalın çelik tank ya da borularla taşınabilir. LPG yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. Üzerindeki basınç kaldırıldığında hava ile hacimsel olarak % 2-9 oranında karıştığında patlayıcı bir gaz haline gelir.
 5. LPG havadan ağır olduğu için kaçak durumunda su gibi akar ve en derin yerde birikir. Düşük sıcaklıkta buharlaşması nedeni ile sıvı gazın insan vücudu ile teması sonucunda ciddi deri yanıkları oluşturur. Isı arttıkça basıncı artar ve kritik bir sıcaklık ve basınçta, içinde bulunduğu tankın patlamasına neden olabilir.
 6. Sigara sağlığa zararlıdır. Direkt içilmesi ve dumanı sağlığınızı ciddi şekilde tehdit eder. Sigara istasyonlarda patlamalara sebep olur, yaralanmalara, yanmalara ve ölümlere sebebiyet verir.
 7. Benzin yanmaz ancak buharı parlama derecesi oldukça düşük olduğu için kolayca yanabilir ve patlamalara sebep olur. -45 ºC sıcaklıkta bile benzin buharı oluşur. Basit bir hesaplama ile 1 litre benzinin buharlaşması durumunda 300 litre kadar benzin buharı oluşur. Benzin buharı havadan 3–4 kat daha ağırdır.
 8. Bu koşullar özellikle kapalı ortamlarda ciddi tehlike arz etmektedir. Benzin düşük ısılarda bile buhar çıkaran bir sıvıdır. Benzin buharı durgun havada dağılmaz. Yoğunluğu havadan daha fazla olduğu için yüzeyde ya da çukur yerlerde birikir. Hava ile karıştığında bir kıvılcımla kolayca parlayabilir. Böyle bir durum karşısında sürekli benzin buharı kontrol edilmelidir.
 9. Montaj ve Servis sırasında çevre görüntüsüne zarar verecek hiç bir malzeme ortada bırakılmamalıdır.
 10. Çevreye zarar verecek hiç bir kimyasal atık, pil, kablo fazlalıkları montaj ve servis bölgesinde bırakılmamalıdır, Atık ayrışımı yapılarak plastik, metal, kağıt, pil vb. atıklar geri dönüşüme kazandırılmalıdır. Tehlikeli atıklar (atık yağ, atık yağ kabı, yakıt bulaşmış üstübü, kum vb.) yetkili kurumlara verilmelidir.
 11. Servis ve Montaj şirketi iş yeri iç ve dış görünüşü düzgün ve temiz olmalıdır, Servis ve montaj taşıtlarının egzoz muayeneleri zamanında yapılmalıdır, Servis ve montaj taşıtları sürekli temiz tutulmalıdır

İSEÇ (İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre) : ESTA LPG Otogaz kumanda kontrol ve otomasyon sistemleri firması olarak; faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşebilecek kazaların ve kazalar sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesini, faaliyetlerin hem çalışanlarımız ve hem de çevremizdeki insanlar ve çevre açısından tehlike içermeyecek noktaya getirilmesini hedeflemekteyiz.