Top Panel
Perşembe, 20 Eylül 2018

İSEÇ Hedeflerimiz: Faaliyetlerimizin, iş sağlığı, emniyet ve çevre çalışması açısından hiçbir tehlike içermeyen noktaya getirilebilmesi için İSEÇ hedeflerimiz;

1.         İSEÇ konusunda tüm çalışanların katılımının sağlanması,

2.         İSEÇ politikalarının sürekliliğini sağlamak için gerekli tüm alt yapının oluşturulması,

3.         Çalışma veriminin arttırılması için ilgili standartların uygulanması ve iş talimatlarının oluşturulması,

4.         Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için iş-işçi uyumunun sağlanması,

5.     Tüm çalışanların katılımı ile mevcut risklerin ortaya konulması ve buna göre önlemlerin alınması ve çalışanların faaliyetlerinde karşılaştıkları kazaların anında değerlendirilip buna göre sistemimizde eksikler varsa giderilmesi,

6.         Sağlıklı ve güvenli iş ortamının yaratılması ile sağlanan yüksek iş emniyeti performansı ve motivasyon,

7.         Bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması, tatbikatlarla özümsenmesinin sağlanması,

8.         Acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili " Acil Eylem Planı" oluşturulması,

9.         Çalışmalarımız sırasında kullanılmak üzere İş Sağlığı ve Güvenlik Ekipmanlarının sağlanması ve ileriliğinin sürekli kontrol edilmesi.